مقدمه - سال 1389 بود که با پیوستن به مرکز رشد ایده پیاده سازی طرحی در حوزه معادن و صنایع معدنی کوچک را پیگیری می‌کردیم. مرکز درخواست ایجاد یک شرکت حقوقی به جهت ادامه فعالیت کرد و اینگونه بود که در تاریخ 12 آبان 1389 شرکت کیا نیت شرق تحت شماره 388517 و شناسه ملی 10320390380 تشکیل شد.
موضوع شرکت : طراحی سیستم های سازمانی،پشتیبانی و اجرای انجام خدمات مطالعاتی و پژوهشی و مدل سازی های لازم برای مطالعات و پژوهش ها و طراحی سیستم های عملیاتی کاری و اجرای طرح های مطالعه شده به صورت پایلوت و فروش و انتقال دانش فنی به شرکت های تامین کننده اقتصادی طرح در زمینه طراحی سیستم های سازمانی است.
مدت شرکت: نامحدود
محل شرکت: مرکز رشد شهرداری منطقه 15
اعلام شد.
اگرچه مدت قریب به 18 تا 20 ماه حضورمان در مرکز منجر به درآمدزایی و تامین هزینه هایمان نشد اما انگیزه ایی شد برای تغییر مسیر، نگرش و تغییر رفتارمان در جامعه به گونه ایی که سالهای بعدی زندگی مان و اتفاقات بعدی را نیز رقم زد. علیرغم مشکلات مالیاتی و حقوقی که ممکن است پیش بیاید این شرکت هیچ گاه اعلام انحلال نکرد.

*******************

احیای شرکت به کمک پیاده سازی طرح کیان کار با الهام از ایده اولیه معدنی در دستور کار است.
بزودی از بین منابع انسانی که از طریق طرح کیان کار شناسایی می‌شوند افراد مستعد انتخاب و دعوت به همکاری می‌شوند. ما براین باور هستیم اولین منابع تولید هر سازمانی منابع انسانی و مهمترین سرمایه های  یک شرکت سرمایه های انسانی هستند.