آمار و ارقامی از کنکور سراسری سال 1397

menusearch
kianekar.com
۱۳۹۷/۴/۸ جمعه
(0)
(0)
آمار و ارقامی از کنکور سراسری سال 1397
آمار و ارقامی از کنکور سراسری سال 1397
  • نام نویسی یک میلیون و ۱۱ هزار و ۸۲۵ داوطلب در آزمون سراسری سال
  • تعداد شرکت کنندگان : ۵۹۹ هزار و ۳۱۳ نفر زن و ۴۱۲ هزار و ۵۱۲ نفر مرد 
  •   افزایش ۲۷ هزار و ۴۶۶ نفری نسبت به سال پیش
  • در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ۱۴۴ هزار و ۵۵۰ داوطلب، در گروه آزمایشی علوم تجربی ۶۴۲ هزار و ۴۵۱ داوطلب، در گروه علوم انسانی ۲۰۵ هزار و ۲۶ داوطلب نام نویسی کرده اند.
  • در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی یک میلیون و ۲۱۶ هزار و ۵۶۰ کارت ورود به جلسه آزمون برای داوطلبان صادر شده است.

    در گروه هنر ۷۸ هزار و ۹۰۹ داوطلب و در گروه زبان‌های خارجی نیز ۱۴۵ هزار و ۶۲۴ داوطلب نام نویسی کرده اند.
    کنکور سراسری سال 97 به نقل از خبرگزاری صدا وسیما