آرشیو اخبار صفحه یک

menusearch
kianekar.com
آغازی بر صف آرایی دو جبهه علمی در دانشگاه ها در سال های آتی آغازی بر صف آرایی دو جبهه علمی در دانشگاه ها در سال های آتی با انتشار نامه اول مرداد ماه 1396 دکتر صادق زیبا کلام خطاب به دکتر حسن روحانی رئیس جمهور و اعلام مواضع و سخنانی که ایشان در مورد علوم انسانی اسلامی در آن نامه داشته اند و پاسخی که دکتر فرزاد جهان بین ( دبیر شورای سیاست گذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی ) به ایشان داشته اند به نظر می‌رسد ظرف سالهای آتی شاهد صف آرایی دو جبهه علمی در دانشگاه های کشور باشیم. در مقاله پیش رویتان در ابتدا دو نامه را بازخوانی می‌کنیم و سپس مطالبی پیرامون ان بیان می‌کنیم. پنج شنبه بیست و ششم مرداد ۹۶ کیان کار ابر طرحی گفتمانی، مشارکتی و ملی ست کیان کار ابر طرحی گفتمانی، مشارکتی و ملی ست هر طرحی برای حصول به درجاتی از موفقیت نیازمند اصول و تدابیری ست. تدابیری که روش دستیابی به منابع و تخصیص درست آنها به مخارج و حوزه های مصرف را مشخص می‌کند. مادامی که در مورد منابع،مخارج و حوزه های مصرف اختلاف نظر هست و سبک های مختلف مدیریتی برخی را بر برخی ترجیح می‌دهند و برخی را زائد و دست و پا گیر می‌دانند؛ بررسی موارد مطالعاتی موفق حکایت از طراحی خاص و منحصر به فرد الگویی دارد که منابع و مخارج خاص خود را به شیوه های مختلف تبیین و معرفی می‌کند و متعاقب پیگیری های بعدی منابع،مخارج،منافع، روش ها و رویکردهای خود را تولید و بازنشر می‌کند. الگوی بومی موفقیت فقط و فقط از همین رهگذر است که بوجود می‌آیدو ابر طرح کیان کار اصول و چارچوب موفقیتش را در سه عامل «گفتمانی»، «مشارکتی» و «ملی» بودن طرح می‌داند. در ادامه مطلب به همین موضوع خواهیم پرداخت.
جمعه یکم مرداد ۹۵