آموزش حضوری

menusearch
kianekar.com
(0)
(0)
آموزش حضوری
مقدمه:
بی شک یکی از دلایل ضعف فارغ التحصیلان دانشگاهی در کسب و احراز جایگاه‌‌‌‌های شغلی؛ مرتبط با ضعف‌‌‌‌های آموزشی است.سرفصل‌‌‌‌های دانشگاهی بنابه دلایل گوناگون نارسایی هایی دارند. از اینرو در طرح کیان کار با شناسایی و طراحی دوره‌‌‌‌های مناسب اموزشی سعی می‌کنیم در دو قالب « آموزش مجازی (آموزش از راه دور)» و «آموزش حضوری» این مشکل را برطرف کنیم.

نحوه شرکت در دوره‌‌‌‌های آموزش حضوری:

دوره‌‌‌‌های پیش بینی شده آموزش حضوری: