آموزش فیزیکی

menusearch
kianekar.com
(0)
(0)
آموزش فیزیکی
مقدمه:
بی شک یکی از دلایل ضعف فارغ التحصیلان دانشگاهی در کسب و احراز جایگاه های شغلی؛ مرتبط با ضعف های آموزشی است.عدم ارتباط و  آشنایی دانشجویان و حتی دانش آموختگان دانشگاهی با محیط کار و فضایی که در آن کار می کنند خود دلیلی بر ضعف های ذاتی نظام آموزشی عالی کشورمان است. در طرح کیان کار تصمیم داریم خیلی پیش از فرا رسیدن زمان اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی آنها را با فضای فیزیکی کسب و کارهایشان آشنا کنیم و به همین جهت دوره های خاصی را پیش بینی و طراحی کرده ایم.


نحوه شرکت در دوره های آموزش فیزیکی:

دوره های پیش بینی شده آموزش فیزیکی: