آموزش محیطی

menusearch
kianekar.com
(0)
(0)
آموزش محیطی

مقدمه:
پیش تر عنوان کردیم که ضعف های آموزشی نظام آموزش عالی بی شک یکی از علل ضعف و ناتوانی فارغ التحصیلان دانشگاهی در کسب و احراز جایگاه های شغلی مناسب و مرتبط است.

عدم ارتباط و آشنایی دانشجویان و حتی دانش آموختگان دانشگاهی با محیط کار و فضایی که در آن کار می‌کنند خود دلیلی بر ضعف های ذاتی نظام آموزشی عالی کشورمان است.

 

پژوهش ها و مطالعات کتابخانه ای و میدانی ما در طرح کیان کار به ده ها مورد از نقاط ضعف آموزش عالی اشاره کرده که یکی از آنها؛ دور بودن دانشجویان از محیط اشتغال آتی شان و ایزوله نگه داشتن آنها در محیط های آکادمیک و دانشگاهی ست.

 

در غیاب ارتباط قوی دانشگاه و محیط های شغلی اعم از خصوصی یا دولتی؛ دانشجویان در حال گذراندن واحدها و دروسی هستند که حتی میزان اهمیت آن و موارد کاربری آنها را نمی‌دانند. گاها پیش می‌آید دانش آموختگان دانشگاهی حتی تا هنگام فارغ التحصیلی حتی یک بار هم محیط های کاری مرتبط با رشته تحصیلی شان را ندیده اند یا به موضوعات مبتلابه شغلی که بایستی برای آن چاره اندیشی و برنامه ریزی کنند حتی فکر هم نکرده اند.

 

در قبال طیف وسیع این نوع دانشگاه ها و فارغ التحصیلان در کشورمان ایران؛ گروه دیگری هست که بنا به واحد بودن مسئول و متولی حوزه آموزش و حوزه شغلی؛ دانش آموختگان و صنوفی داریم که به خوبی توانسته اند بخش اعظمی از نیازهای فردی و جمعی را پاسخ دهند.

 

توفیق نسبی رشته های صنف پزشکی نسبت به سایر صنوف در کشورمان به دلیل یکتا بودن همین تولیت آموزش و اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان این صنف و البته شیوه خاص تدریس و یادگیری دروس و واحدهای درسی ارائه شده است.


همانگونه که آگاه هستید آموزش عالی رشته های پزشکی در کشورمان منفک از وزارت علوم و تحت تولیت و اشرافیت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی است. وزارتی که هم مسئولیت درمان بیماران و تامین بهداشت عمومی جامعه را به عهده دارد و هم مسئولیت آموزش نسلی که قرار است که در پست های تخصصی مسئولیت بگیرد.


علاوه بر رشته های پزشکی؛ رشته های علوم نظامی، علوم وابسته به تربیت معلمی و تربیت دبیری و برخی دیگر از رشته های آموزش عالی که توسط ارگان ها و سازمان های متولی یک امر خاص اداره می‌شود نیز کم و بیش توفیقاتی مشابه مورد نخست دارند.

 

البته شاید اینکه انتظار داشته باشیم تمامی رشته های دانشگاهی وضعیتی مشابه - وضعیت رشته هایی که متولی واحد آموزش و اشتغال دارند - داشته باشند، توقع بیجا و نامعقولی باشد. ضمن اینکه توفیق رشته های مختلف همین گروه نیز یکسان نیست به عنوان مثال رشته های مرتبط با معلمی و دبیری جایگاه مناسبی نه به لحاظ آموزشی و نه استخدامی دارند.

 

در طرح کیان کار تصمیم داریم خیلی زودتر از زمان فرا رسیدن اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی آنها را با فضای محیطی کسب و کار، همکاران آینده شان در سطوح مختلف خدمتی، فعالیت های مرتبط شغلی آشنا سازیم.

پویشگران را به روتین شغلی درگیر کنیم تا پویشگر در هر مقطع زمانی از زندگی و مسیر شغلی اش که وجود دارد به درستی برای انتخاب آن شغل و ادامه مسیر شغلی و چه بسا تحصیلی اش تصمیم سازی کند.


در طرح کیان کار هم برای تحقق این مهم از تورهای مختلف آموزشی- شغلی همچون تورهای نمایشگاهی، تورهای بازدید از محیط های کسب و کار، تورهای آشنایی با رده های شغلی محیط، تورهای مخاطرات شغلی و غیره استفاده خواهیم کرد.

 

عنوان کلی دوره های پیش بینی شده مرتبط با این موضوع در طرح کیان کار به دوره های محیطی موسوم است. این دوره ها ممکن است علاوه بر بازدیدهای محیطی گاها بنا به دلایل مختلف کلاس های توجیهی حضوری یا مجازی هم پیش از برگزاری تور داشته باشد. این کلاس ها نیز در همین بسته آموزشی تعریف می‌شود.