آموزش‌‌‌‌های مجازی

menusearch
kianekar.com
(0)
(0)
آموزش‌‌‌‌های مجازی
مقدمه:
بی شک یکی از دلایل ضعف فارغ التحصیلان دانشگاهی در کسب و احراز جایگاه‌‌‌‌های شغلی؛ مرتبط با ضعف‌‌‌‌های اموزشی است.سرفصل‌‌‌‌های دانشگاهی بنابه دلایل گوناگون نارسایی هایی دارند. از اینرو در طرح کیان کار با شناسایی و طراحی دوره‌‌‌‌های مناسب اموزشی سعی می‌کنیم در دو قالب « آموزش مجازی (آموزش از راه دور)» و «آموزش حضوری» این مشکل را برطرف کنیم.

نحوه شرکت در دوره‌‌‌‌های آموزش مجازی:

دوره‌‌‌‌های پیش بینی شده آموزش مجازی:


(0)
(0)
آموزش‌‌‌‌های مجازی
مقدمه: بی شک یکی از دلایل ضعف فارغ التحصیلان دانشگاهی در کسب و احراز جایگاه‌‌‌‌های شغلی؛ مرتبط با ضعف‌‌‌‌های اموزشی است.سرفصل‌‌‌‌های دانشگاهی بنابه دلایل گوناگون نارسایی هایی دارند. از اینرو در طرح کیان کار با شناسایی و طراحی دوره‌‌‌‌های مناسب اموزشی سعی می‌کنیم در دو قالب « آموزش مجازی (آموزش از راه دور)» و «آموزش حضوری» این مشکل را برطرف کنیم.


دوره‌‌‌‌های پیش بینی شده: