سوابق طرح کیان کار

menusearch
kianekar.com
(0)
(0)
سوابق طرح کیان کار
مسیری که تاکنون طی کرده ایم سبب پخته شدن ایده و آماده سازی طرح شده به مثابه سوابق طرح هستند که بدین شرح است:
  1. سال 1388 .................................... پروژه کارشناسی با عنوان رهیافت مدیریتی- اقتصادی و فنی واحد‌‌‌‌های کوچک معدنی.........استاد راهنما: مهندس امیر افشاری و حمایت دکتر غنی زاده از شرکت زمین کاوان قرن .................دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
  2. سال 1389........................ طرح کسب و کار راهبرد کلان معادن کوچک مقیاس.................مرکز رشد شهرداری منطقه 15 شهرداری تهران......................با حمایت دکتر فتحی (مشاور مرکز)
  3. سال‌‌‌‌های 1391 لغایت1394............... حضور در شهرک‌‌‌‌های صنعتی به عنوان برنامه ریز، ممیز و مدیر کنترل کیفی
  4. سال‌‌‌‌های 1394 لغایت 1396 ...........حضور در فروشگاه‌‌‌‌های اینترنتی
در دو مورد نخست؛ طرح به صورت تئوریک بارها به چالش کشیده شد و بیشترین زمان ممکن طراحی ها به سابقه تئوریک و عملی طرح بر می‌گردد مادامی که دو مورد اخیر بیشترین مشغله ممکن فعالیت اجرایی و عملیاتی بوده است البته هیچ گاه از آن فضای فکری و ایده ها دور نشدم بلکه آن ایده ها به طراحی‌‌‌‌های عملیاتی تر بدل گشت و ملموس شد و هم اکنون نوبت به اجرای طرح و پروژه ها ست.
به منظور دسترسی محققان و دانش آموختگان عزیز، اسناد مرتبط با طرح کیان کار در قالب فرمت pdf به ترتیب زمانی در این بخش منتشر می‌شود:

اولین سند : رهیافت مدیریتی-اقتصادی و فنی واحد‌‌‌‌های کوچک معدنی