سوابق طرح کیان کار

menusearch
kianekar.com
(0)
(0)
سوابق طرح کیان کار
مسیری که تاکنون طی کرده ایم سبب پخته شدن ایده و آماده سازی طرح شده به مثابه سوابق طرح هستند که بدین شرح است:
  1. سال 1388 .................................... پروژه کارشناسی با عنوان رهیافت مدیریتی- اقتصادی و فنی واحدهای کوچک معدنی.........استاد راهنما: مهندس امیر افشاری و حمایت دکتر غنی زاده از شرکت زمین کاوان قرن .................دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
  2. سال 1389........................ طرح کسب و کار راهبرد کلان معادن کوچک مقیاس.................مرکز رشد شهرداری منطقه 15 شهرداری تهران......................با حمایت دکتر فتحی (مشاور مرکز)
  3. سال های 1391 لغایت1394............... حضور در شهرک های صنعتی به عنوان برنامه ریز، ممیز و مدیر کنترل کیفی
  4. سال های 1394 لغایت 1396 ...........حضور در فروشگاه های اینترنتی
در دو مورد نخست؛ طرح به صورت تئوریک بارها به چالش کشیده شد و بیشترین زمان ممکن طراحی ها به سابقه تئوریک و عملی طرح بر می‌گردد مادامی که دو مورد اخیر بیشترین مشغله ممکن فعالیت اجرایی و عملیاتی بوده است البته هیچ گاه از آن فضای فکری و ایده ها دور نشدم بلکه آن ایده ها به طراحی های عملیاتی تر بدل گشت و ملموس شد و هم اکنون نوبت به اجرای طرح و پروژه ها ست.
به منظور دسترسی محققان و دانش آموختگان عزیز، اسناد مرتبط با طرح کیان کار در قالب فرمت pdf به ترتیب زمانی در این بخش منتشر می‌شود:

اولین سند : رهیافت مدیریتی-اقتصادی و فنی واحدهای کوچک معدنی