شعار طرح کیان کار

menusearch
kianekar.com
(0)
(0)
شعار طرح کیان کار
با توجه به اینکه حضرت آیت الله خامنه ایی رهبر معظم انقلاب اسلامی، سالهای اخیر را تماما با شعارهای اقتصادی مزین کرده اند و به علت تأکید چندباره ایشان به حضور جهادی در حوزه اقتصاد و با عنایت به مأموریت،اهداف، پروژه ها و چشم اندازی که برای طرح کیان کار طراحی کرده ایم، شعار «حامی اشتغال و کسب و کار»   را برای طرح کیان کار، برگزیده ایم.
شعارها جهت گیری های یک سازمان را نشان می‌دهند، ارزش های حاکم بر آن سازمان را بیان می‌کنند و تمام تلاشها در یک سازمان را معطوف به خود می‌کنند امروزه برندها و سازمانها با شعارهایشان هستند که شناخته می‌شوند، آدم ها در یک سازمان می‌آیند و می‌روند و نه تنها آدم ها که حتی برنامه ها و اهداف در یک سازمان در گذر هستند، آنچه می‌تواند روح حاکم بر یک سازمان و جمع انسانی را همیشه در مسیر اصلی خود نگه دارد و زمانی که این جهت گیری ها و حرکات نیاز به قلق گیری و تلورانس گیری داشته باشد آنها را به مسیر بازگرداند باز هم شعار است که می‌تواند کارساز باشد.
در نهایت باید بگوییم که «کیان کار، حامی اشتغال و کسب و کار» شعاری است که قرار است مبتنی بر آن یک مسیر طولانی را با همراهی شما هموطنان عزیز طی کنیم. شعاری که بی شک ما را در مسیر نگه خواهد داشت.