طرح های مشابه و رقیب

menusearch
kianekar.com
(0)
(0)
طرح های مشابه و رقیب

مقدمه ایی در حوزه رقابت و تکاپو برای توفیق:

 

از آنجایی که رقابت عامل رشد و تکاپو انسان ها و جوامع است در طرح کیان کار بر آن شدیم که طرح های مشابه را مورد بررسی و مورد پژوهش قرار دهیمتا علاوه بر یادگیری و درس گرفتن از دیگر طرح ها، نقاط ضعف و علل عدم توفیق آنها را جویا شویم و خود را در مسیر تحقق اهداف ابر طرح کیان کار قوی تر سازیم.

 

مسئولیت پژوهش های توسعه ای و بنیادین طرح کیان کار بر عهده شرکت دانش بنیان کیانیت شرق است و مجری طرح کیان کار با هدایت شرکت کیانیت شرق اقدام به جمع اوری داده های میدانی طرح کیان کار و تحلیل آنها می‌پردازد دستورالعمل های اجرایی را در حد ضرورت تدوین می‌کند و تلاقی این تلاش ها قرار است به بهره وری کاری و تحقق اهداف طرح کیان کار منجر شود.

 

 

طرح های مشابه:

سامانه ملی کارآموزی