مخاطبان طرح کیان کار

menusearch
kianekar.com
(0)
(0)
مخاطبان طرح کیان کار
طرح کیان کار یک طرح چند وجهی با مخاطبان مختلف است گاها یک مخاطب بازیگر یک فاز از فازهای طرح هست و گاها چند مخاطب می‌توانند ایفای نقش کنند. مجری به عنوان ارتباط دهنده این بازیگران نقش مربی یا کارگردان را بازی می‌کند.

دانش آموختگان :
در فازهایی از طرح مخاطب این طرح دانش آموختگان اعم از دانشجویان یا فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند کسانی که به دنبال راهی برای برنامه ریزی شغلی آینده شان هستند یا کسانی که جویای کار هستند اما از نقاظ ضعف خود یا نقاط قوتشان خبر ندارند یا حتی نمی‌دانند چه می‌خواهند یا اصلا توانایی پذیرش وظیفه ایی را که قرار است در آینده به عهده بگیرند دارند یا خیر؟ یک برنامه ریزی کلی و هدفمند برای دانش اموختگان داریم که از آموزش شروع می‌شود و به راههای دیگری همچون ارجاع به مراکز کار یا حتی کارآفنرینی و اشتغالزایی ختم می‌شود
صاحبان بنگاه های کوچک و متوسط: در فازهایی از طرح محوریت SME ها هستند و صاحبان بنگاه هایی که قرار است خدماتی دریافت کنند اما توان مالی پرداخت آن خدمات را ندارند قرار است یک بده بستان اقتصادی که نقش پول هم در آن کمرنگ تر شده است با صاحبان بنگاه ها داشته باشیم. هم کمک کنیم و هم کمک بگیریم.
دانشگاه ها و اعضای هیئت علمی:
دانشگاه های نسل سوم،دانشگاه های کارآفرین،ارزش آفرین و خالق ثروت هستند. ما پیش قدم می‌شویم تا کمک رسان آنها در ایفای این نقش جدید باشیم، قرار است از اندوخته های آنها استفاده کنیم و البته نقش کمک حالشان برای رسیدن به جایگاه دانشگاه های نسل سوم باشیم.
خیرین:
امروز کار خیر از پخت و پخش نذری و غذا به ساخت مدرسه و درمانگاه تسری پیدا کرده است و بلکه فراتر رفته است حتی به نذر یک ساعت از عمرمان برای آموزش محرومان یا حتی شنیدن درد دل آنها بدل شده است. در برحه ایی که اشتغال و اقتصاد از اهمیت بسیار بالایی برای عزت انسانی هموطنان و کشور بدل گشته است نیاز به انواع حمایت های مالی و معنوی روز به روز شدیدتر شده است. می‌توان بعد از خیرین مدرسه ساز و خیرین سلامت؛ مجمع خیرین اشتغال و کسب و کار را پایه گذاری کرد.
طرح کیان کار ضمن بیان ایده »مجمع خیرین اشتغال و کسب و کار»؛ برنامه مفصلی را برای هدایت مالی و معنوی تمامی خیرین هموطن آماده کرده است که بزودی اعلام خواهد کرد.