مشارکت کنندگان

menusearch
kianekar.com
(0)
(0)
مشارکت کنندگان

مقدمه:

موفقیت یک سازمان، گروه، تیم ورزشی و حتی یک طرح به انجام کار گروهی و تیمی است. همان نقطه و بزنگاهی که ما ایرانیها در ان ضعف داریم. کشور پهناور و تاریخی ایران با همه ظرفیت های تاریخی،فرهنگی و منابع اقتصادی و سرزمینی اش جایگاه شایسته خویش را ندارد چون ما ساکنان این سرزمین یک نقطه ضعف بسیار بزرگ داریم: کار گروهی و تیمی!

 

 

طرح های مشارکتی در ایران و نمونه ای موفق از سهیم کردن مردم و مشارکت دهی آحاد مختلف جامعه

بزرگ ترین طرح های مشارکتی صورت گرفته در ایران به طرح های حاکمیتی و دولتی بر می‌گردد. از بخش های حاکمیتی که فاصله بگیریم تقریبا در ایران هیچ طرح خصوصی یا عمومی را نمی‌توانیم نام ببریم که مردم در آن سهیم شده یا مشارکت کرده باشند. جنگ 8 ساله ایران و عراق یکی از همان برنامه های حاکمیتی است که جمهوری اسلامی به خوبی توانست مردم را با شکل گیری بسیج در تامین امنیت و مبارزه با اشغالگر به خوبی سامان دهی کند. مشارکت مردم از داوطلبان بسیجی گرفته تا خانم های خانه داری که در مساجد تدارکات لازم را فراهم می‌کردند بخشی از سهیم کردن مردم و مشارکت دهی آنان در یک طرح عظیم جنگی بوده است. جنگ نمونه کامل و بی نقص کار تیمی و گروهی ایرانیان است که از قضا وقتی ایرانیان موفق به انجام این کار تیمی و گروهی شدند به خوبی توانستد از عهده مشکل پیش آمده برآیند.

 

میزان موفقیت و شکست دولت های شکل گرفته پس از انقلاب و حتی قبل از انقلاب هم تا آنجایی بوده است که موفق به سهیم کردن مردم در برنامه و طرح هایشان می‌شدند.

 

طرح های مشارکتی گوگل در اینترنت

 

طرح مشارکتی ویکی پدیا و تقلیدهای بومی از آن

 

کیان کار: طرح مشارکتی اشتغال و کسب و کار

 

آشنایی با انواع مشارکت کنندگان در طرح کیان کار

 

تعریف منافع مشارکت کنندگان و شناسایی منافع مشترک

 

تبلور یافتن منافع ملی با اجرای طرح کیان کار