طرح اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی

menusearch
kianekar.com
(0)
(0)
طرح اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی

مقدمه:
اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در مشاغل مرتبط با رشته های تحصیلی شان و تحقق بهره وری کمی و کیفی در شئون زندگی فردی آنها و حیات اجتماعی جامعه نیازمند بررسی یکپارچه همه حوزه هایی است که مرتبط با «شاغل، شغل و بستر شغلی» است. پرداخت به یک عامل از دهها موضوع مرتبط با اشتغال جوانان فارغ التحصیل در جامعه و غفلت از سایر موارد منجر به بروز مسائل و مشکلات عدیده ایی می‌شود که جز « صرف منابع اعم از زمان و انرژی و هدررفت استعدادهای انسانی و حتی اهداف اجتماعی جامعه» نتیجه دیگری نخواهد داشت.
شرکت دانش بنیان کیانیت با علم به این موضوع که عصر حاضر بیش از هر دوره ایی عصر انسان است و اقتصاد امروز در سطوح مختلف اعم از فردی،سازمانی و حتی اجتماعی «اقتصاد مبتنی بر انسان و منابع انسانی» است؛ برنامه جامعی را با ده ها پروژه در دل آن؛ طراحی است که محور بدوی و البته اصلی و غایی ان؛ «اشتغال فارغ التحصیلان جامعه» است.مطالعات صورت گرفته در شرکت کیانیت نشان می‌دهد که بر خلاف جریان رایج در جامعه که در سالهای اخیر - که به سبب بیکاری آشکار یا پنهان دانش اموختگان دانشگاهی شکل گرفته است - بایستی بیش از گذشته به اهمیت تحصیلات آکادمی در ایران توجه کرد و سیاست محدود کردن رشته های دانشگاهی دانشگاه ها و حذف دانشگاه هایی که در دهه 80 شمسی بنا به ضرورت و اقتضای جمعیتی تاسیس و بنا شده اند و امروزه در جای جای کشور به چشم می‌خورند همچون سیاست کنترل جمعیت در دهه 70 شمسی کاملا اشتباه و ناشی از یک منطق وضعی و لحظه ایی و به دور از آینده نگری است. این سیاست غلط به مثابه پاک کردن صورت مسئله - وضعیت نابه سامان اشتغال فارغ التحصیلان و دانش آموختگان دانشگاهی در جامعه - و عدم تلاش برای حل آن است.
ما معتقدیم این سیاست حتی از سیاست کنترل جمعیت دهه 70 به مراتب خطرناک تر است.

 

 

ضرورت تعریف پروژه های اشتغال برای دانشجویان و فارغ التحصیلان در طرح کیان کار:

 

رشته های دانشگاهی متناسب با بازار کار تعریف می‌شوند لزوم توجه به مجموعه ای از رشته های دانشگاهی در حوزه های مختلف که در یک کسب و کار ایفای نقش می‌کنند سب می‌شود یک سازمان شکل بگیرد. از آنجا که در طرح کیان کار به دنبال ایفای نقش دانشجویان در محیط واقعی کار و اعطای مسئولیت شغلی به انان هستیم نمی‌توانستیم منتظر بمانیم تا بخشی از صنوف کشور حاضر به پذیرش داوطلبانه خیل عظیم دانشجویان کشور شوند پس بر آن شدیم در فاز نخست طرح بخشی از حوزه های شغلی که امکان حضور سازمانی خودمان در آن به صورت مستقل هست را آغاز نماییم سپس در ادامه مسیر دست همکاری و مساعدت به سوی اصناف و صاحبان حقیقی و حقوقی مشاغل برای بکار گیری آموزشی،غیر رسمی و حتی رسمی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی دراز نماییم.