طرح حمایت از SMEها

menusearch
kianekar.com
(0)
(0)
طرح حمایت از SMEها

در ابر طرح کیان کار با توانمندی سازی دانش آموختگان دانشگاهی و سامان دهی آنها در قالب گروه های کاری مختلف سعی خواهیم نمود به sme ها خدمات رسانی مطلوبی کنیم.

 

این شروع ماجراست...