مقدمه :
همیشه اینکه در مورد چیستی و ماهیت طرح ها سخن بگوییم کاری بس دشوار و سخت بوده است. یافتن زبانی مشترک بین طراح و مخاطب آن چنان سخت و حتی زجرآور است که شاید عطایش را به لقایش ببخشید و بپذیرید که  آن طرح را به منصه ظهور برسانید و پس از شکل یافتن آن ایده و طرح به سبب ظاهر و اسباب حضوری و اثری آن ایده سایرین به پیام و چیستی طرح شما پی ببرند. مثالش خیلی ساده است ایده  و احساسی که در ذهن یک نقاش، نقش می بندد بیان چیستی و طرحش برای مخاطب فقط از راه پدیداری یک اثر هنری و نقاشی ممکن و میسر است اما گاها من عامی وقتی به خطوط ترسیم شده از نقش بر بوم نقاشی هنرمند گاه می کنم بازهم ممکن است عناصری از عناصر زیباشناختی و حسی هنرمند را درک نکنم. در سبکهای خاصی از نقاشی هم که ممکن است من عامی علیرغم وجود اثر تمام، هیچ از آن نفهمم که در اینجا مخاطب نقاشی نیز مهم است. مخاطبی که من نبوده ام.
 
گفتن از طرح پرواز برای انسانهای پیش از برادران رایت و داوینچی سخت بوده است چرا که طرح ها زایش و مرگ،فرازو وفرود دارند،جایگزین می شوند اما مسیر و خط اصلی طرح ادامه دارد. پس از ایده پرواز گفتن و اینکه آنها در مسیر پرواز هزینه و ریسک می کنند بسیار مهم است و حتی می توان پذیرفت برخی از چیستی طرح است.
 
ایده :
طرح،حدو حدود وثغور ایده در ذهنم واضح تر از بیانش است....بیان این ایده واژه هایی می خواهد تا بتوانم حق ایده را ادا کنم صبر کنید می نویسم
 
طرح کیان کار چه نیست:
این طرح صرفا یک طرح اطلاع رسانی نیست
این طرح صرفا یک طرح تبلیغاتی نیست
این طرح صرفا یک طرح آموزشی نیست
این طرح صرفا یک طرح مهارت آموزی نیست
این طرح صرفا یک طرح انگیزشی و مشاوره ایی نیست
این طرح صرفا یک طرح کاریابی نیست
این طرح صرفا یک طرح کاری نیست
این طرح صرفا یک طرح حمایتی از بنگاه های کوچک و متوسط  نیست
این طرح صرفا یک مجموعه پروژه کاری تعریف شده نیست
 
 
طرح کیان کار چه هست:
این طرح ، یک طرح کارآفرینی است
این طرح ، یک طرح استعدادیابی و هدایت شغلی است
این طرح ، یک طرح استعدادیابی و هدایت شغلی است
این طرح ، یک طرح برنامه ریزی شغلی است
این طرح ، طرحی برای تقویت بنگاه های کوچک و متوسط  است
این طرح یک سیستم از  پروژه کاری تعریف شده برای بدل شدن به یک الگوی سازمانی است
این طرح یک سیستم از  پروژه کاری تعریف شده برای تحقق اقتصاد مقاومتی است
این طرح یک سیستم از  پروژه کاری تعریف شده برای تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در اقتصاد جهانی است
 
 
مجری در طرح کیان کار چه می کند؟
مجری در این طرح خدماتی را که در سطح جامعه موجود است خریداری می کند به شکلی برنامه ریزی شده و منسجم و هدفمند آن را به جمعیت هدف اعم از جویای اشتغال و کسب و کار یا بنگاه اقتصادی عرضه می کند. در این مسیر خدمات یا کارهایی که در جامعه نیستند را خودش متکفل تامین و ساختش می شود.
اما اگر آن کالا یا خدمات در جامعه باشد اولویت بهره گیری از آن خدمات یا کالا در مسیر کار و هدفمان می باشد.
 
 
محوریت طرح کیان کار چیست؟
 محوریت طرح کیان کار «برنامه ریزی برای اشتغال دانش آموختگان اعم از فارغ التحصیلان یا دانشجویان برای اشتغال در حوزه تخصصی خودشان» و «تحقق اقتصاد مردمی از طریق ارتقای سطح مدیریت کسب و کارهای کوچک و ارتقای نقش آنها در جامعه » است. عین یک دوچرخه که دو چرخ دارد و با المان هایی به هم متصل شده است و راننده ایی آن را به حرکت در می آورد. این طرح هم دو چرخ «اشتغال» و «کسب و کار» دارد و راهبری که مجری طرح است و قرار است این دوچرخه را به حرکت بیاندازد یا بهتر بگوییم بسازد.
طرح کیان کار قرار است نقش دوچرخه سازی را بازی کند که دوچرخه هایی مبتنی بر اشتغال و کسب و کار می سازد.