چیستی طرح کیان کار

menusearch
kianekar.com
(0)
(0)
چیستی طرح کیان کار

مقدمه ایی درباره فلسفه طرح ها:


همیشه اینکه در مورد چیستی و ماهیت طرح ها سخن بگوییم کاری بس دشوار و سخت بوده است. یافتن زبانی مشترک بین طراح و مخاطب آن چنان سخت و حتی زجرآور است که شاید عطایش را به لقایش ببخشید و بپذیرید که آن طرح را به منصه ظهور برسانید و پس از شکل یافتن آن ایده و طرح در یک شکل مجسم به سبب ظهور و بروز یافتن اسباب وجودی و اثری آن ایده سایرین را به پیام و چیستی طرح تان هدایت کنید.

مثالش خیلی ساده است ایده و احساسی که در ذهن یک نقاش، نقش می‌بندد بیان چیستی و طرحش برای مخاطب فقط از راه پدیداری یک اثر هنری و نقاشی ممکن و میسر است اما گاها منِ عامی وقتی به خطوط ترسیم شده از نقش بر بوم نقاشی هنرمند نگاه می‌کنم بازهم ممکن است عناصری از عناصر زیباشناختی و حسی هنرمند را درک نکنم. در سبکهای خاصی از نقاشی هم که ممکن است منِ عامی علیرغم وجود یک اثر مجسم یافته و تمام شده، هیچ از آن نفهمم که در اینجا مخاطب نقاشی نیز مهم است. مخاطبی که شاید من نبوده ام.

گفتن از طرح پرواز برای انسانهایی پیش از «برادران رایت و داوینچی» سخت و حتی ناممکن بوده است زیرا طرح ها هم؛ «زایش و مرگ»، «فراز و وفرود» دارند، جایگزین می‌شوند اما مسیر و خط اصلی طرح همچنان ادامه می‌یابد.

 

نتیجه آنکه «از ایده پرواز گفتن» و اینکه آنها در مسیر پرواز «هزینه و ریسک کردند» نیز بسیار مهم است و حتی می‌توان پذیرفت برخی از چیستی طرح ها بیان همین مطالب است. بیان و شرح خواست و اراده انسان ها و هزینه دادن هایشان در مسیر دستیابی به آنچه خواسته اند.

ایده :
طرح،حدو حدود وثغور ایده در ذهنم واضح تر از بیانش است....بیان این ایده واژه هایی می‌خواهد تا بتوانم حق ایده را ادا کنم صبر کنید می‌نویسم


 
طرح کیان کار چه نیست!؟


این طرح صرفا یک طرح اطلاع رسانی نیست
این طرح صرفا یک طرح تبلیغاتی نیست
این طرح صرفا یک طرح آموزشی نیست
این طرح صرفا یک طرح مهارت آموزی نیست
این طرح صرفا یک طرح انگیزشی و مشاوره ایی نیست
این طرح صرفا یک طرح کاریابی نیست
این طرح صرفا یک طرح کاری نیست
این طرح صرفا یک طرح حمایتی از بنگاه های کوچک و متوسط نیست
این طرح صرفا یک مجموعه پروژه کاری تعریف شده نیست


طرح کیان کار چه هست!؟


این طرح، یک طرح کارآفرینی است
این طرح، یک طرح استعدادیابی و هدایت شغلی است
این طرح، یک طرح گفتمانی است

این طرح، یک طرح برای بهره برداری از مهمترین منابع اقتصادی کشورمان ایران است.
این طرح، یک طرح برنامه ریزی شغلی است
این طرح، طرحی برای تقویت بنگاه های کوچک و متوسط است
این طرح یک سیستم از پروژه کاری تعریف شده برای بدل شدن به یک الگوی سازمانی است
این طرح یک سیستم از پروژه کاری تعریف شده برای تحقق اقتصاد مقاومتی است
این طرح یک سیستم از پروژه کاری تعریف شده برای تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در اقتصاد جهانی است


مجری در طرح کیان کار چه می‌کند؟


مجری در این طرح خدماتی را که در سطح جامعه موجود است خریداری می‌کند به شکلی برنامه ریزی شده و منسجم و هدفمند آن را به جمعیت هدف اعم از جویای اشتغال و کسب و کار یا بنگاه اقتصادی عرضه می‌کند. در این مسیر خدمات یا کارهایی که در جامعه نیستند را خودش متکفل تامین و ساختش می‌شود.
اما اگر آن کالا یا خدمات در جامعه باشد اولویت بهره گیری از آن خدمات یا کالا در مسیر کار و هدفمان است.


 
محوریت طرح کیان کار چیست؟


محوریت طرح کیان کار «برنامه ریزی برای اشتغال دانش آموختگان اعم از فارغ التحصیلان یا دانشجویان برای اشتغال در حوزه تخصصی خودشان» و «تحقق اقتصاد مردمی از طریق ارتقای سطح مدیریت بنگاه ها و کسب و کارهای کوچک و ارتقای نقش مالی،اجتماعی و فرهنگی آنها در جامعه » است. عین یک دوچرخه که دو چرخ دارد و با المان هایی به هم متصل شده است و راننده ایی آن را به حرکت در می‌آورد. این طرح هم دو چرخ «اشتغال» و «کسب و کار» دارد و راهبر آن مجری طرح است و قرار است این دوچرخه را به حرکت بیاندازد یا بهتر بگوییم بسازد.
طرح کیان کار قرار است نقش دوچرخه سازی را بازی کند که دوچرخه هایی مبتنی بر اشتغال و کسب و کار می‌سازد.