طرح های رقیب اشتغالزایی فارغ التحصیلان

menusearch
kianekar.com
۱۳۹۷/۳/۱۶ چهارشنبه
(0)
(0)
طرح های رقیب اشتغالزایی فارغ التحصیلان
طرح های رقیب اشتغالزایی فارغ التحصیلان
مقدمه :
دولتمردان جمهوری اسلامی با تاخیر یک دهه ایی در ابتدای دولت دوازدهم به فکر چاره برای بیکاری انباشته شده قشر فارغ التحصیلان دانشگاهی افتادند: طرح کارورزی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی.در کشوری که بخش خصوصی قدرتمند در آن وجود ندارد، افراد حقیقی و حقوقی درگیر مسائل ریز و درشت تئوریک و عملی هستند و از همه مهمتر در کشوری که فرهنگ گفتگو حتی در مجامع دانشگاهی اش ضعیف است؛ بار همه مشکلات و پیکان همه انتظارات و خواسته ها به سمت و سوی دولت است.طبعا با توجه به شرایطی که ترسیم شد به وضوح مشخص می‌شود که طرح اشتغالزایی کیان کار رقیب زیادی ندارد و تقریبا تنها رقیبش طرح کارورزی وزارت کار است. طرحی که مجری گردن کلفت و البته متکی به منابع عظیم دارد و اعتباری بس وسیع تر!
البته ما همیشه به دنبال شناسایی طرح های رقیب هستیم تا با تحلیل سیستم کاری و عملکردی شان از مزایای انها بهره گیریم و بر نقاط ضعف خود فائق آییم.
تحلیل و بررسی طرح های اشتغال زایی موجود برای فارغ التحصیلان دانشگاهی ما را حتی از بررسی گزینه های موجود غیر سازمان یافته اما رایج و جاری در جامعه برای ورود فارغ التحصیلان به عرصه ی اقتصادی جامعه و مشارکت دادن آنان در اقتصاد غافل نکرد و صد البته بررسی همین گزینه ها منجر به ترسیم و طراحی طرح بهتری برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی می‌شود.
ما معتقدیم طرح کیان کار طرحی است که عین یک نوزاد در حال رشد و تکامل است.

طبقه بندی رقبای طرح کیان کار برای اشتغالزایی دانشگاهیان
طرح کیان کار دو دسته رقیب عمده دارد:
الف) فرآیندهایی سازمان یافته از سوی شخص،گروه یا سازمانی که هدفمند بر روی موضوع اشتغال دانشجویان و دانشگاهیان و فارغ التحصیلان کار می‌کنند