انتشار گزارش شرکت کیانیت درباره طرح کارورزی دولت

menusearch
kianekar.com
۱۳۹۷/۸/۱۶ چهارشنبه
(0)
(0)
انتشار گزارش شرکت کیانیت درباره طرح کارورزی دولت
انتشار گزارش شرکت کیانیت درباره  طرح کارورزی دولت

در پی محول کردن مسائل پژوهشی طرح کیان کار به شرکت کیانیت من جمله بررسی و تحلیل رقبای اصلی طرح؛ گزارش کامل شرکت کیانیت درباره طرح کارورزی دولت به عنوان جدی ترین طرح رقیب طرح کیان کار روز جمعه 19 آبان 97 منتشر می‌شود.

در بخشی از این تحلیل و گزارش آمده است : مهمترین معضل طرح کارورزی وزارت کار؛ دولتی بودن آن است. دولتی بودنی که به سبب اعتبار و دسترسی به منابع مالی وسیعش هم حسن است و هم عیب! البته شواهد مبین آن است که عیبش بر حسنش می‌چربد و آنقدر دست و پاگیر پیاده سازی طرح است که اگر هم طرح موفقی باشد؛ بهره وری پایینی خواهد داشت.