واگذاری تحلیل و بررسی رقبای طرح کیان کار به شرکت دانش بنیان کیانیت

menusearch
kianekar.com
۱۳۹۷/۳/۱۶ چهارشنبه
(0)
(0)
واگذاری تحلیل و بررسی رقبای طرح کیان کار به شرکت دانش بنیان کیانیت
واگذاری تحلیل و بررسی رقبای طرح کیان کار به شرکت دانش بنیان کیانیت
با عنایت به آنکه موفقیت هر طرح و برنامه ایی در گرو بررسی رقبا (محصولات و خدمات همرده یا جایگزین) است و با توجه به اینکه مسئولیت طراحی و بازبینی طرح کیان کار به عهده شرکت دانش بنیان کیانیت شرق است.درخواست ارائه تحلیلی پیرامون موضوع مطروحه از آن شرکت محترم شده است.
تحلیل سیستم طرح کارورزی وزارت کار در اولویت بررسی ها قرار دارد.