ایجاد انگیزه ی کار در جوانان فارغ التحصیل با 310 هزار تومان پول

menusearch
kianekar.com
۱۳۹۷/۵/۱۹ جمعه
(0)
(0)
ایجاد انگیزه ی کار در جوانان فارغ التحصیل با 310 هزار تومان پول
ایجاد انگیزه ی کار در جوانان فارغ التحصیل با 310 هزار تومان پول
در بهار سال 1396 بود که طرحی موسوم به طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی با هدف افزایش جذب این قشر از جامعه به بازار کار مطرح و در اواخر بهار 96 عملیاتی شد.
یکی از مصاحبه های مسئولین وقت را با هم مرور می‌کنیم:
« مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: طرح کارورزی در فارس همزمان با کل کشور از اول تیرماه کلید می‌خورد.سهراب مختاری با بیان این که طرح مذکور با هدف افزایش مهارت جویندگان کار اجرا میشود، اظهار داشت: در طرح کارورزی، حقوق و حق بیمه کارورز توسط دولت پرداخت می‌شود و هیچ هزینهای برای کارفرما به دنبال ندارد.وی گفت: تمامی فارغ التحصیلانی که شرط سنی را داشته و شش ماه تا 3 سال از فارغ التحصیلی آنها میگذرد می‌توانند در این طرح شرکت کنند و ضمن دریافت حقوق و برخورداری از بیمه، نسبت به افزایش مهارت خود اقدام نمایند.» (مطالعه کامل مصاحبه)
البته آنچه بیش از همه در این مصاحبه مهم جلوه می‌نمود این موضوع بود که این طرح آنچنان هم که یاد می‌شده است طرح تازه و جدیدی نبوده است و در سال های دور هم اجراء شده است.
«وی در ادامه گفت: طرح کارورزی در سال های گذشته به ویژه سال1378در وزارت صنایع و معادن و وزارت راه و ترابری وقت و به صورت موردی در سال های 1386و1387نیز اجرا شد که البته سازوکارهای طرح پیشین و طرح جدید تا حدودی متفاوت است.مختاری در پایان گفت: بهمن ماه 1395، اجرای این طرح برای سال1396در نشست شورای عالی اشتغال به تصویب رسید و مطابق ماده 71 قانون برنامه ششم باید از آغاز برنامه اجرای آن شروع شود که اکنون با تعاملات با دستگاه های اجرایی آماده اجرا است.»
یکی مهمترین نقاط قوت این طرح می‌تواند واریز ماهانه 310 هزار تومان پول به عنوان کمک هزینه آموزشی به حساب فارغ التحصیلان باشد،موضوعی که شاید به نظر منتقدان و مجریان طرح خیلی هم خوب باشد اما ما معتقدیم همین امر یک پاشنه آشیل طرح است و این یارانه برای اشتغال می‌تواند جای دیگر خرج شود؛ در این محل ضرورت خرج ندارد و قویا معتقدیم فایده ای نیز ندارد.

البته جزئیات این طرح را می‌توان درسامانه کارورزیمشاهده کرد.