بازگشت سایت کارورزی با نمایی جدید

menusearch
kianekar.com
۱۳۹۷/۹/۱۲ دوشنبه
(0)
(0)
بازگشت سایت کارورزی با نمایی جدید
بازگشت سایت کارورزی با نمایی جدید

متعاقب خبر منتشر شده پیرامون از دسترس خارج شدن سایت کارورزی در مورخه 16 آبان ماه سال جاری؛ امشب مجددا به سایت کارورزی به نشانی https://karvarzi.mcls.gov.ir مراجعه کردیم و نمای جدید تارنمای کارورزی را مشاهده کردیم.

آنچه در طراحی جدید سایت بیش از پیش خودنمایی می‌کند زیبایی، سادگی و مفید بودن اطلاعات در دسترس برای متقاضیان طرح کارورزی است. به سبب همین سادگی نقصان بزرگ طرح کارورزی -که پیش تر شاید در سایت قبلی مشخص نبود - نمایان می‌شود: کارورزی ؛ طرحی وزارتی برای فعال شدن زیر مجموعه های دولتی!؟