برشی از نتایج کارهای دولتی: هفت تپه !؟

menusearch
kianekar.com
۱۳۹۷/۹/۱۲ دوشنبه
(0)
(0)
برشی از نتایج کارهای دولتی: هفت تپه !؟
برشی از نتایج کارهای دولتی: هفت تپه !؟

اگر رک و رو راست بخواهیم بدانیم که نتیایج کارها و طرح های دولتی چه می‌شود بایستی به مشکلات فعلی در دور و برمان نگاه کنیم به عنوان مثال مشکلاتی که کارگران صنایع نیشکر هفت تپه خوزستان دارند. ان زمان است که در می‌یابیم که طرح کارورزی دولتی هم گره ای از کار فارغ التحصیلان بی کار نخواهد گشود.

وقتی به نمونه های عینی عملکرد دولتی ها می‌نگریم از خود می‌پرسیم : چه تضمینی برای عملکرد مناسب سایت کارورزی و تحقق اهداف پیش بینی شده در طرح هست مادامی که مواردی مشابه هفت تپه داریم؟

کارخانه هفت تپه خوزستان طبق سیاست های اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، مدیرانش متواری می‌شوند و کارگران می‌مانند و چند ماه حقوق عقب افتاده شان!؟

 

مادامی که کارشناسان معتقدند در فرآیند خصوصی سازی شرکت کارخانه و ۲۴ هزار هکتار اراضی آن، بدون ارزشیابی قیمت واقعی واگذار شده است فقط یک جواب برای بیشمار سئوال در ذهن خواننده می‌ماند: فساد اداری و دیوان سالاری بی جا و بی منطق دولتی!؟

همه اینها را گفتیم تا بگوییم که طرح های دولتی علیرغم دسترسی آسان به منابع بانکی، ارزی و غیره به علل مختلف من جمله «فساد اداری» و «دیوان سالاری حاکم بر آن» ناکارآمد هستند. فرقی هم نمی‌کند واگذاری و خصوصی سازی باشد یا طرحی برای در اختیار قرار دادن نیروی کار ارزان قیمت فرهیخته در اختیار کارفرما!؟