آغاز فاز اطلاع رسانی طرح کیان کار

menusearch
kianekar.com
۱۳۹۶/۴/۲۵ یکشنبه
(0)
(0)
آغاز فاز اطلاع رسانی طرح کیان کار
آغاز فاز اطلاع رسانی طرح کیان کار
با خرید قالب سایت و دامنه های www.kianekar.com و www.kianekar.ir و پس از آماده سازی های اولیه طرح اشتغال و کسب و کار با تغییر نام های پی در پی سرانجام در تاریخ 18تیر ماه وارد فاز اطلاع رسانی شد. این فاز که پس از فاز مطالعاتی و طراحی آغاز شده است امید است که در زمان کوتاه تری به فاز عملیاتی طرح وارد شود. اما برآوردها حداقل از شش ماه کار اطلاع رسانی صرف حکایت دارد. بایستی پذیرفت که شتابزدگی در اطلاع رسانی این طرح لطمات جبران ناپذیری به طرح وارد خواهد کرد که بایستی از آن اجتناب نمود.