ماموریت جدید روحانی به وزیر کار بهمراه ضرب الاجل دو ماهه برای برنامه اشتغال

menusearch
kianekar.com
۱۳۹۶/۷/۷ جمعه
(0)
(0)
ماموریت جدید روحانی به وزیر کار بهمراه ضرب الاجل دو ماهه برای برنامه اشتغال
ماموریت جدید روحانی به وزیر کار بهمراه ضرب الاجل دو ماهه برای برنامه اشتغال

رئیس جمهور با اعطای ماموریتی جدید به علی ربیعی وزیر کار و رفاه عزم خود را برای حل معضل اشتغال عملیاتی و جدتر نمود.

رئیس جمهور در راستای این حکم مهلت 2ماهه به علی ربیعی داد تا برنامه های خود در زمینه اجرای سیاست های فعال بازار کار،اجرای برنامه های اشتغال عمومی و قابلیت های منطقه ای در رسته های کسب و کار متناسب برای ایجاد اشتغال انبوه را به دفتر روحانی ارسال کند.
درحال حاضر علی ربیعی در حال پیگیری بسته جامع اشتغال فراگیر شامل چهار طرح اشتغالی دولت مصوب شده در ستاد اقتصاد مقاومتی است. در این بسته جامع، چهار طرح‌ اشتغالی از جمله طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار(تکاپو)، طرح مشوق‌های بیمه‌ای سهم کارفرما، طرح کارورزی و طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی در قالب بسته جامع اشتغال فراگیر دنبال می‌شود.